Hamerák — 60. ročník

1 - 2. 10. 2022

Doprava

Jak to bude

Změny užívání komunikací:

Výjezd z kempu: doprava bude řízena dopravní službou.

Hráz rybníka: od železničního přejezdu snížená rychlost na 30 km/h až za hráz, z druhé strany totéž od začátku hráze až po přejezd. Od železničního přejezdu je až po vjezd do kempu kempu možné zastavit na složení lodí max. 15 minut s tím, že posledních 100 m je vyhrazeno pro autobusy. Od vjezdu až do konce hráze je zákaz zastavení. V protisměru je zákaz zastavení až po železniční přejezd. Pořadatel vyhradí místo pro zastavení 2 autobusů s vlekem před vjezdem do kempu.

Dvoreček: Příjezd ze strany od Mutyněvse, parkovaní os. aut je povoleno před mostem vpravo, za mostem vpravo směrem na Blažejov je zastávka mHd, od zastávky mHd po lihovar je povoleno parkování autobusů. Výstup z vody je povolen pouze za mostem vlevo, tak jako vloni.
Ve Dvorečku je výstup možný pouze za mostem vlevo, odkud dojdete k silnici a buď k autobusu, nebo přes most k osobním autům. Je zakázáno vystupovat z vody vpravo před mostem a parkovat auta na cestě před statkem. Cesta ke 4 kaskádě je pro vozidla, jako již tradičně, uzavřena.

Jindřiš: vjezd do obce bude umožněn pro všechny účastníky akce Hamerský potok pouze od Jindřichova Hradce. Od Blažejova bude platit zákaz vjezdu pro vodáky. Výjezd z obce bude směrem na Blažejov.
Na levém břehu v prostoru cíle před hospodou bude vyhrazeno místo pro mHd.

Výjezd z kempu: doprava bude řízena dopravní službou

Doporučené objízdné trasy

  1. Malý Ratmírov – Jindřiš: Malý Ratmírov, hráz – Vlčice – Mutyněves – Jarošov nad Nežárkou – Jindřichův Hradec – Jindřiš
  2. Jindřiš – Malý Ratmírov: z obce nahoru, na křižovatce vlevo na Blažejov a Ratmírov
  3. Dvoreček – Jindřiš: Dvoreček – Blažejov – Hospříz – Jindřichův Hradec – Jindřiš

Na dodržování předpisů bude dohlížet i policie ČR. Provoz bude řízen označenou pořadatelskou službou, a to v sobotu od 8:00 do 17:00 a v neděli od 9:00 do 14:00. Parkování vozidel bude umožněno na startu pouze v kempu, ne před hrází. Pro vozidla bude uzavřena cesta ke 4. kaskádě.

Dodržujte prosím dopravní značky a omezení, chrání Vás a Vaše zdraví. Pokud nebudete dodržovat objížďky, způsobíte chaos. Pokud někdo vjede do Jindřiše od Blažejova, bude muset couvat!

MAPA OKOLÍ

Mapa okoli